Mar 072013
 

Name: Choi Ho Jin
Country: Korea
Height: 180 cm.
Weight: 68 kg.
Chest: 38″
Waist: 31.5″
Hips: 37″
Hair: Black
Eyes: Black
Shoes: 9
Profession: Model

CHJ0 CHJ1 CHJ2 CHJ3 CHJ5 CHJ6 CHJ7 CHJ8 CHJ9 CHJ10 choi3 choi13 choi_ad2 choi_ad3 choi_ad5 choi_ad6 choi_ad7 choi_ad8 choi_ad9 choi_ad11 choi_ad12 choi_ad13 choi_ad15 choi_ad16 choi_ad17 choi_clear11 choi_cool0 choi_cool1 choi_cool3 choi_cool3s choi_cool5 choi_cool6 choi_cool7 choi_cool8 choi_cool9 choi_cool10 choi_palm1 choi_palm2 choi_palm3 choi_palm3s choi_palm5 choi_palm6 choi_palm7 choichoi0wo7 choichoi1wj6 choichoi2ye0 choichoi3ym9 tumblr_m6utm1DarN1qfqnzqo5_500 tumblr_m6uvozzc6H1qfqnzqo2_250 tumblr_m6uvozzc6H1qfqnzqo3_500 tumblr_m6uvozzc6H1qfqnzqo4_250 tumblr_m6uvozzc6H1qfqnzqo5_r1_1280 tumblr_ma5uuvLIs51ryx2ouo1_500 tumblr_mggw8yQgwb1qg22hlo1_500 tumblr_mgr5m4piru1qg22hlo1_500 (1) 

  79 Responses to “Choi Ho Jin (from Asian Boys Heaven blogspot)”

 1. … [Trackback]…

  [...] Read More here: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]…

 2. … [Trackback]…

  [...] Find More Informations here: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]…

 3. … [Trackback]…

  [...] There you will find 86026 more Infos: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]…

 4. … [Trackback]…

  [...] Read More: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]…

 5. … [Trackback]…

  [...] There you will find 33435 more Infos: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]…

 6. … [Trackback]…

  [...] Read More: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]…

 7. … [Trackback]…

  [...] Read More here: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]…

 8. … [Trackback]…

  [...] There you will find 87192 more Infos: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]…

 9. … [Trackback]…

  [...] There you will find 77903 more Infos: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]…

 10. … [Trackback]

  [...] Read More: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 11. … [Trackback]

  [...] Read More here: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 12. … [Trackback]

  [...] Read More here: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 13. … [Trackback]

  [...] Find More Informations here: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 14. … [Trackback]

  [...] Informations on that Topic: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 15. … [Trackback]

  [...] Read More here: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 16. … [Trackback]

  [...] There you will find 25921 more Infos: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 17. … [Trackback]

  [...] Read More here: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 18. … [Trackback]

  [...] Find More Informations here: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 19. … [Trackback]

  [...] Read More: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 20. … [Trackback]

  [...] There you will find 89010 more Infos: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 21. … [Trackback]

  [...] Read More: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 22. … [Trackback]

  [...] Read More: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 23. … [Trackback]

  [...] Informations on that Topic: tenchunk.net/blog/?p=843 [...]

 24. Cheap Mulberry Bags

  Choi Ho Jin (from Asian Boys Heaven blogspot) | Ten Chunk’s blog

 25. Choi Ho Jin (from Asian Boys Heaven blogspot) | Ten Chunk

  Third Flower

 26. Choi Ho Jin (from Asian Boys Heaven blogspot) | Ten Chunk

  Woman of Alien

 27. …Recommended websites

  [...]Hi there, I wish for to subscribe for this website to get most up-to-date updates, thus where can i do it please assist.[...]

 28. here

  Choi Ho Jin (from Asian Boys Heaven blogspot) | Ten Chunk’s blog

 29. .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

 30. .

  áëàãîäàðþ!

 31. .

  tnx for info!!

 32. .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

 33. .

  tnx for info.

 34. .

  ñýíêñ çà èíôó!

 35. .

  ñïñ çà èíôó!!

 36. .

  ñýíêñ çà èíôó.

 37. .

  tnx for info!!

 38. .

  thanks for information!

 39. .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 40. .

  thanks for information!

 41. .

  ñïàñèáî çà èíôó.

 42. .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 43. .

  áëàãîäàðåí!!

 44. .

  áëàãîäàðþ!

 45. .

  ñýíêñ çà èíôó.

 46. .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 47. .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

 48. .

  ñïàñèáî.

 49. .

  tnx for info!!

 50. .

  tnx for info!!

 51. .

  áëàãîäàðñòâóþ.

 52. .

  ñýíêñ çà èíôó!!

 53. .

  áëàãîäàðåí!!

Leave a Reply